Качване на файлове на хостинг сървър


Видео урок показващ как да си качим файловете за сайта ни на безплатен хостинг и така вече да имаме пълнофункциониращ сайт


Реклами от Google.

Реклами от Google.
Факти за Уебсайтът


Уеб хостингът (от английски: web hosting - буквално уеб или мрежово стопанисване, съхранение) е услуга, която предоставя на физически лица и организации хостинг (съдържане върху сървъри) на уеб страници и друг вид информация: данни, файлове, изображения, видео и пр. На практика най-точно се представя като срочен абонамент за ресурсите на един или няколко компютъра (сървъри), които имат директен и висококачествен достъп към Интернет.

В действителност хостинг може да се осигури, от който и да е компютър, включително, персонален, който е свързан с Интернет, за да може да предоставя за разглеждане, ползване, теглене уебстраници и файлове, но за по-голям обем на файловете и повече посетители (най-общо казано), това се предоставя като услуга от хостинг компании, които също така осигуряват широколентов достъп на сайта и файловете към Интернет.