Обяснения на основни термини срещани в интернет.

термини мрежата

Браузър (Browser)
Уеббраузър, за кратко браузър, (на английски: Web browser) се нарича компютърна програма, която се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедиа и уеб навигация – процес на придвижване от един хипертекст към друг (от една страница към друга) обикновено следвайки препратките в текста (електронните връзки, така наречените линковете, между части от един и същ или различни хипертекстове).

Хостинг (Hosting)
Понятието "уеб хостинг" произлиза от английската дума „host“, която буквално преведено означава "домакин, стопанин, съдържател". На практика най-точно се представя като срочен абонамент за ресурсите на даден компютър (сървър), който има директен достъп към Интернет.

Споделен (Shared) уеб хостиг
Shared хостинг е най-разпространената форма на уеб хостинг. Нарича се shared (споделен) защото на един сървър се разполагат различни по тип уеб приложения (най-често уеб сайтове), които споделят ресурсите на един и същ физически сървър. На всеки потребител се създава отделен акаунт с определен лимит параметри (дисково пространство, реализиран трафик, брой бази данни и т.н. ) и за управление на акаунта се използва уеб базиран контролен панел. Управлението на акаунта се извършва изцяло от потребителя. Най-разпространен контролен панел в целят свят е cPanel и повечето хостинг провайдъри, както и потребителите предпочитат именно него.


Реклами от Google.

Чат (Chat)
Програма, позволяваща провеждането на разговор между няколко участника в реално време чрез обмен на текстови съобщения.

Даунлоад (Download)
Сваляне на файлове от Интернет върху диска на потребителския компютър.

ЕйчТиЕмЕл (HTML)
(Hyper Text Markup Language) - Език за създаване на уеб (web) страници. Позволява дефиниране на шрифтове, форматиране, вмъкване на изображения и хипервръзки.

Онлайн (Online)
Режим, при който сте свързан към мрежа или към сървъра на Интернет доставчик.

Офлайн (Offline)
Режим, при който не сте свързан към мрежа или към сървъра на Интернет доставчик.

WWW (World Wide Web) Световна широка мрежа
Съвкупност от информация в Интернет, свързана с връзки, които позволяват преминаването между различни документи (страници). Web-страниците се разглеждат със специална програма, наречена "браузър".

Кеш (Cache)
- Област за временно съхранение на информация. Може да бъде както паметта на компютъра, така и дисково устройство. Осигурява бърз достъп до вече извлечена информация.

Реклами от Google.