Технология на цветовете във Фотошоп

colors photoshop

Характеристики на цветовете.

Цветът (Color) е комбинация от физиологическа реакция на окото и психологическа интерпретация на зрителното възприятие. Всички възможни цветове, могат да се опишат с 3 термина: цветен тон (Hue), наситеност (Saturation) и яркост (Brightness).

Цветният тон е червен, зелен, син и тн. Наситеността е степента на смесване на чистия цвят с бял. Яркостта е количеството лъчиста енергия, постъпила в окото.

Субективното възприемане на цветовете при различните хора е различно. Това налага ползването на абстрактни цветови модели. Цветовите модели, са пространствени координатни системи за числово описание на цветовете. Те организират видимите цветове в обемни графични модели (куб, цилиндър, сфера и др.), по чийто оси се представят количествено приетите за модела параметри - Hue, Saturation,Brightness и пр.

Основната функция на цветовите модели е да представят цветовете обективно в числова форма. Така става възможно цветовете да се интерпретират еднакво от различните хора, компютри и приложни програми.

Цветови режим или (Color Mode) е програмен еквивалент (напр. RGB Mode) на даден цветови модел (RGB), съобразен с програмата и приложната среда (компютър, монитор и др. устройства).Цветова гама е диапазонът цветове, които могат да бъдат възприети или възпроизведени от сензорите или оцветителите (фосфори, мастила, тонери, емулсии, фотоелементи и пр.) на дадена цветна изобразителна техническа система (монитор, принтер, скенер, цифрова камера и др.).


Цветова дълбочина

При цифровизиране на изображение е важно да се определи неговата цветова дълбочина (bit depth). Това е броят битове, отделени за описване на цвета на всеки пиксел. Известно е, че 1 бит информация осигурява две възможни стойности, а 8 бита информация – 256 стойности.


Реклами от Google.

Така че, за представянето на черно-бяло изображение е достатъчен по 1 бит за всеки пиксел (бял или черен). За сиво полутоново изображение с 256 степени на сивото между бял и черен цвят са достатъчни по 8 бита на пиксел. Пълноцветно изображение, кодирано по RGB цветови модел, се нуждае от по 8 бита (х 256 нюанса) за всеки основен цвят, т.е.по 24 бита на пиксел.

Цветови режими

Режим RGB е съкращение от Red (Червен), Green (Зелен), Blue (Син). Този режим произлиза пряко от събирателния метод за получаване на цветовете, при който червена, зелена и синя светлини се проектират (събират) върху едно и също петно на бял екран. При равна интензивност на всички светлини се получава бял цвят, а смесването им по двойки (G+B, R+B, R+G) произвежда комплементарни (допълващи до бяло). Чрез вариране на интензивността на всяка от светлините могат да се получат широк диапазон цветове. Във Photoshop на всеки от трите основни цвята(R,G,B) съответства отделен канал (място за съхранение на цветова информация).

Режим CMYK е съкращение на Cyan, Magenta, Yellow, Black, т.е. цветовете на мастилата, ползвани при стандартния четирицветен печат. Печатът с мастила ползва субтрактивния метод за получаване на цветове (т.е. "с изваждане" на части от бялата светлина, отразена от бялата хартия). Колкото повече мастило е поставено върху бялата повърхност за печат, толкова по-тъмен е резултатният цвят. Колкото по-малко мастило (цвят) се добавя, толкова по-светъл е полученият цвят. Вследствие на някои ограничения (в чистотата и плътността на мастилата),смесването по 100% от С, М, Y не дава черен цвят, а мътно кафяв. Поради това в цветовия модел се въвежда четвърти цвят - черно мастило (Black, K), за да се печата с него в черните области на изображението. Файловете за CMYK изображения се създават с четири цветни канала - по един за всеки цвят мастило.Цветовият режим CMYK Color е ориентиран към стандартния четирицветен печат.

Копирането на статията е разрешено само при условие че към нея се приложи линк към автора на превода а именно... selfgrant.com

Реклами от Google.