Реклами от Google.
Реклами от Google.
Факти за създаването на програмата Суифт 3Д.


Swift 3D е компютърна софтуерна програма, разработена от Electric Rain, която позволява на потребителя да създава или обработва 3D модели и да ги изнася за използване в Adobe Flash анимации. [1] Версия 5 добавя функционалност за вграждане в Papervision3D и 3D Flash.