Условия за ползване.

Моля, прочетете внимателно условията за ползване преди да използвате този сайт. За да ползвате сайта, се изисква съгласието Ви с тези условия. Осъществявайки достъп до сайта и използвайки същия, вие приемате тези условия за ползване без ограничения и безусловно и признавате, че всякакви други споразумения между вас и www.selfgrant.com, които касаят тази материя, се заменят от условията. Ако вие не сте съгласни и не приемате тези условия за ползване без ограничения и безусловно, моля напуснете сайта.

Общи условия за ползване

Авторските права върху всички текстове, материали, изображения, картинки, документи, бази данни и друга информация в сайта www.selfgrant.com са собственост на създателя му, освен в случаите, в които изрично е посочено друго. Съдържанието на страницата е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП). Информацията, материалите, текстовете, GSM приложенията се предоставят като услуга и потребителите могат да ги използват единствено за лично осведомяване.

Разрешено е следното използване:

- Имате право да записвате на запаметяващ носител съдържание от сайта, но само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост.
- Имате право заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не причинява вреди за www.selfgrant.com и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на www.selfgrant.com и посочване на линк към уебсайта на www.selfgrant.com и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на www.selfgrant.com.

Забранено е следното използване:

- Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уеб сайта, извън разрешеното използване, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на www.selfgrant.com и/или неговите партньори за съответния вид използване.
- Информацията, не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни продукти.

Ограничения на отговорността.

Вие ползвате този Уеб сайт на собствена отговорност. Създателят на www.selfgrant.com не поема никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този уеб сайт или на неговото съдържание, или причинени от следването на съдържащи се в уеб сайта линкове. Нито създателят на сайта, нито негови партньори участващи в създаването, производството или доставката на този сайт, са отговорни за каквито и да са наказателни, случайни, специални, предизвикани или други щети, причинени от или по какъвто и да е друг начин свързани с използването на този сайт или съдържание, независимо дали основанието е договор, правонарушение, гаранция или друга правна фигура, дори ако е имало предупреждение такива вреди да възникнат. Създателят на сайта не може да гарантира че, достъпът до уеб сайта ще бъде непрекъснат и безпроблемен по всяко време. Създателят на сайта не може да гарантира че, уеб сайтът или сървърът (сървърите), чрез които се осъществява достъпа до сайта, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти. Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, и материалите на този уебсайт са базирани на външни източници. Създателят на сайта вярва в тяхната компетентност и неутралност, но не може да гарантира това пред трети страни. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на "последна инстанция".

Възможни промени.

Създателят на сайта си запазва правото да преразгледа условията за употреба на съдържанието по всяко време, без предизвестие. Промените ще бъдат публикувани тук и влизат в сила от момента на публикуването им. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните условия за ползване, тъй като те са обвързващи за вас. Този Уеб сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони. За евентуални въпроси пишете на електронната поща.


Реклами от Google.
Реклами от Google.